• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yeniden Refah Partisi (YRP)

Yeniden Refah Partisi (YRP) - Sosyal Politikalar Vaatleri - 2023

Yeniden Refah Partisi (YRP) - Sosyal Politikalar Vaatleri - 2023

Bu başlıkta Yeniden Refah Partisi’nin Gençlik Politikamız, Aile ve Sosyal Hizmetler Politikamız, Engelli Vatandaşlar Politkamız, Sağlık Politikamız, Kültür-Sanat-Turizm Politikamız, Spor Politikamız ve Yurtdışı Vatandaşlarımızla İlgili Politikamız başlıklarında verdikleri vaatleri yansıtmaktadır.

GENÇLİK POLİTİKAMIZ

“Para kaybedebilirsiniz, bunu yeniden çalışarak kazanabilirsiniz. Allah (CC) muhafaza, toprak da kaybedebilirsiniz, toprağı da tekrar savaşarak geri alırsınız. Ama bir nesli kaybettiğiniz zaman bunu bir daha kazanmanız mümkün değildir. Onun için önce ahlak ve maneviyat.”
Dr. M. Ali Fatih Erbakan
 
Gençlerimize, Milli Görüş’ün ikinci 40 yılında Erbakan Hocamızın hayatı boyunca ilmek ilmek işlediği ve tohumlarını her bir kilometre kareye ektiği maddi ve manevi kalkınma ülküsünün yegâne temsilcileri olarak çok hayati vazifeler düşmektedir. Gençlerimizin bu vazifelerini idrak etmeleri ne denli önemli ise, bu vazifeleri gerçekleştirebilecekleri şartların ve olanakların kendilerine sunulması da o denli önemlidir.
Yeniden Refah Partisi olarak, gençlerimizi çağın gereklerine uygun bir gençlik ortamında yaşatmayı ve gelişimlerini sağlamayı önde gelen hedeflerimiz arasında tutmaktayız. Bu nedenle gençlerimiz için her biri birbirinden değerli birçok projeyi hayata geçireceğimizi beyan ediyoruz.
Yeniden Refah Partisi olarak ile adımımız Gençlik Bakanlığı’nın kurulması olacaktır. Ülkemizde, başta ekonomi ve istihdam alanı olmak üzere, yaşanan çeşitli olumsuzlukların, gençlerimiz üzerindeki moral bozucu edici etkilerine karşı gençlerimizin psikolojik olarak desteklenmesi, Gençlik Bakanlığı’nın önde gelen görevleri arasında yer alacaktır. Yaş aralıklarına göre uzman psikologlar/psikolojik danışmanlar aracılığıyla gençlerimizin endişelerini gideren, güven telkin edici, hayata ve geleceğe hazırlayan görüşmeler, uzmanlar tarafından belirli aralıklarda uygulanacaktır. Hiçbir genç, geleceğini planlarken yalnızlığa mahkûm olmayacaktır.
Gençlik Bakanlığı bünyesinde iller ve ilçeler bazında kurulacak komisyonlar marifetiyle, gençlerimize okul ve iş ortamlarında sosyal ve psikolojik destek sağlayacağız. Ayrıca Gençlik Bakanlığımız bünyesinde milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin ihyası için “Milli Gençlik Maarif Ajansı”nı kuracağız.
Yeniden Refah İktidarında, ülke yönetiminde geçlerimize daha geniş alanlar açacağız. Başka Gençlik Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevlendirilecek genç bürokrat adaylarımızın, ülkemiz açısından çok büyük öneme haiz stratejik görevlere getirilmeden önce zorunlu “Nizam-ül Mülk Hazırlık Programı” kapsamında belirlenen protokoller çerçevesinde eğitim alması sağlanacaktır.
Gençlerimizin, ülkemiz siyaset arenasında temsilinin daha yüksek bir oranda gerçekleşmesi ve toplumumuzun her kesiminden genç siyasetçilerin yetişmesi amacıyla Gençlik Bakanlığı bünyesinde düzenleyeceğimiz siyaset okulları, organizasyonları ve eğitimleri kapsamında diplomalı genç siyasetçiler yetiştireceğiz.
Gençlik Bakanlığımız bünyesinde, sanat ve sanata duyarlı bir neslin inşası için “Sanatsal Kalkınma Başkanlığı”nı tesis ederek gençlerimizin sanata olan ilgi düzeyini artırıcı projeleri gerçekleştireceğiz.
Yeniden Refah İktidarında gençlerimizin sosyal haklarını güçlendireceğiz. Eğitim hayatı devam eden hiçbir gencimiz internet aboneliklerinde vergi ödemeyecek ve bu hizmetten kaynaklı mali yükümlülükleri Bakanlığımız bütçesinden karşılayacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan gelir testleri sonucunda, yeşil kart almaya hak kazanan gençlere, kamu işe alımlarında ve İŞ-KUR bünyesinde pozitif ayrımcılık yapmak üzere yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Genel Sağlık Sigortası uygulamasından olumsuz etkilenen gençlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini ve sosyal yardımlardan gençlerimizin hak ettikleri payı almalarını sağlayacağız. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sert ve tavizsiz önlemleri ivedilikle alacağız.
Gençlerimizin eğitim ve seyahat amaçlı ilk pasaport başvurularında, harç alınmamasını bir defaya mahsus olmak üzere de gidiş-dönüş uçak biletlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız.
Gençlerimizin eğitim için aldıkları mevcut geri ödemeli devlet kredilerinin, gençlerimizin istihdam şartları sağlandıktan 2 yıl sonrasında başlayacak şekilde ve faizsiz olarak gerçek bir devlet desteği haline gelmesini sağlayacağız. İktidarımızla birlikte, bu kredi uygulamasına son vererek aynı tutarda karşılıksız burs destek sistemini tesis edeceğiz.
Ailelerimizin kümülatif geliri üzerinden toplam gelir, ailede bulunan fert sayısına bölündüğünde, geliri asgari ücretin 1/3’ü oranından az olan tüm gençlerimizin geri ödemesiz burs almaya hak kazanmasını sağlayacağız. Ayrıca hangi yaş ve eğitim seviyesinde hizmet verdiği fark etmeksizin tüm devlet yurtlarının kapasitesini ve konforunu arttıracağız. Bu sayede modern hale getirilmiş devlet yurtlarımızın, gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ilk tercihleri haline gelmesini sağlayacağız.
Yeniden Refah İktidarında, sorunları dinlenen ve fikirlerine önem verilen bir gençlik oluşturacağız. Gençlerimizin her türlü öneri, sorun ve taleplerinin ivedilikle cevaplanabilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla kendilerine tanımlanmış şifreleriyle giriş yapabilecekleri bir dijital platform kuracağız. Aynı zamanda Gençlik Bakanlığı’na bağlı olarak her ilimizde fiziki olarak kuracağımız Gençlik İletişim Merkezleri aracılığıyla gençlerimizin sürekli olarak yanında olacağız.
Yeniden Refah İktidarında, gençlerimizin geleceğe ilişkin planlarını gerçekleştirmelerinin önündeki engelleri kaldıracağız. 18 yaşını doldurmuş her gencimize dijital web ve mobil tabanlı bir uygulama üzerinden sadece kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere her yıl bir defaya mahsus olmak üzere hesaplarına 2.000 TL hibe edeceğiz. 24 yaş altındaki gençlerimizin ilk bilgisayar ve telefon alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere vergi iadesi yapacağız.
Gençlerimizin yuva kurmalarına destek olmak amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere faizsiz olmak üzere evlilik kredisi uygulaması getireceğiz. Gençlerimizin ilk ev ve araba alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere faizsiz destek kredisi sağlanması ile ilgili yasal düzenlemeleri yapacağız. Bu alımlarda gençlerimizin bir defaya mahsus olarak vergiden muaf olmasını da sağlayacağız. İlk defa ticarete atılan 30 yaş ve altı gençlerimizin kurdukları şirketleri iki yıl süreyle vergiden muaf tutacak, faydalı model ve buluş niteliği taşıyan girişimlerde faizsiz kredi, teşvik ve hibe desteği sağlayacağız.
Yeniden Refah İktidarında, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak önlemler alacağız. Resmî rakamlara göre ülkemizde her yıl 10 milyon kişi kumar oynamaktadır. Bu kesimin önemli bir kısmını ise gençlerimiz oluşturmaktadır. Kumar bağımlılığını yok etmek amacıyla, bağımlıların “kişiye özel tedavi” yöntemiyle, psikologlardan ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekipler yardımıyla gençlerimizi bu illetten kurtaracağız.
Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımında son yıllarda görülen endişe verici artış dikkat çekmektedir. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi madde bağımlılığının pençesinden kurtarmak ve ailelerine destek vermek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve doğru politikaları oluşturmak ve bıraktırma tedavi programlarını açmak/artırmak ve sürekli desteklemek ana önceliklerimizden biri haline getirilecektir.
Yeniden Refah İktidarında, gençlerimizin yetenekleri açığa çıkarılacak ve desteklenecektir. Gençlerimizin kabiliyetli olduğu, eğitim aldıkları veya eğitim almayı talep ettikleri alanlarda gelişimleri Gençlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile desteklenecektir. Bir meslek lisesinde okusun veya okumasın, her gencimiz, ilgi alanlarına göre en az bir mesleği edinmiş olarak lise öğrenimi tamamlayarak, üniversite hayatına başlayacaktır. Gençlerimizin üniversite yaşamları, talep etmeleri halinde, lise öğreniminde edindikleri mesleklerini geliştirmek üzere desteklenecektir. Gençlerimizin sevdikleri mesleği icra etmeleri halinde yüksek verimlilik gösterecekleri gerçeğinden hareketle, gençlerimizi tatmin edecek şekilde istihdam sağlanması hem gençlerimiz hem de ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sayede, genç işsizliği ile etkin şekilde mücadele edecek ve gençlerimizin önündeki bu endişe verici tabuları ve engelleri ortadan kaldıracağız. Gençlerimizin de yakından takip ettikleri üzere kamuda haksızlıklara ve rahatsızlıklara neden olan mülakat ile kamuya personel alma uygulamasına son verecek, sınav başarısını temel alan bir atama sistemini tesis ederek, ehliyet ve liyakat sahibi vatandaşlarımızın kamu görevlisi olmalarını sürekli hale getireceğiz.
TBMM bünyesindeki Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, çok geniş bir alana hitap ettiği için gençlerimizin sorunlarına dönük çözüm üretme konusunda hantal ve yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple TBMM bünyesinde Gençlik Komisyonu müstakil bir şekilde kurularak gençlerimizin sorunlarına daha öncelikli ve daha yüksek hassasiyet gösterilmesini sağlayacağız.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER POLİTİKAMIZ

Aile politikası, aile kurumun toplumsal, hukuki ve ekonomik açılardan muhafaza edilmesi, güçlü kılınması ve destekle devamlılığının temini gereksiniminden ortaya çıktığı için sosyal politika ve hizmetleri toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirileceğiz ve şekillendireceğiz.
Ailenin ihtiyaçlarını giderecek noktada düzenli gelir imkânlarını sağlayan ekonomik tedbirleri alacağız. Yürütülecek maddi kalkınma hamlesi ile aile kurumunun devamlılığına tehdit oluşturan borçluluk, işsizlik ve her çeşit ekonomik sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Evlilik kurumunun en sağlıklı bir şekilde kurulmasını her bakımdan destekleyeceğiz, özendireceğiz ve maddi yönden teşvik edeceğiz.
Aileyi geliştirecek ve güçlendirecek kültürel, eğitsel ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. Gelecek nesillerimizin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak sağlıklı, ahlaklı, milli ve manevi değerlerimize haiz, insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirilmeleri için belirli dönemlerde ücretsiz eğitim programları geliştireceğiz. Sevgi, uyum ve uzlaşmanın aile bireyleri arasında sağlanabilmesi amacına dönük olarak, eğitim mevzuatında düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız.
Ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından hayati öneme haiz aile müessesesinin korunması ve güçlendirilmesi için aile yapısını tehdit eden her türlü yıkıcı maddi ve manevi tesirlerin önlenmesi yönünde gerekli tedbirleri alacağız. Medyanın aile yapısı ve evlilik üzerinde olumsuz etkiler oluşturacak yayınlardan arındırılması için gereken tedbirleri alacağız. Kültür emperyalizminin meydana getirdiği özellikle kadın ve çocuk istismarına yönelik tutumların başta medya olmak üzere, iş hayatı, eğitim hayatı gibi birçok alanda ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız. Müspet aile birey rol modellerini, medyada, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerde ön plana çıkaracağız. Kadın rol modeller aracılığıyla ahlak, iffet, merhamet, fedakârlık, şefkat, asalet, üretkenlik gibi değerleri kadınlarımız arasında yaygınlaştırıp güçlendireceğiz.
Ülkemizin 'Yeniden Büyük Türkiye' idealine ulaşması için kadınların bu büyük ideal uğrunda siyasette ve karar alma mekanizmalarında etkin rol almaları ve bu bilince ulaşmaları yönünde teşvik edici gereken adımları atacağız. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kadın ve aile ile ilgili sorunların çözümüne model olabilmek için D-8 ve D-60 organizasyonları bünyesinde ailenin ve kadının güçlendirilmesine yönelik oluşturulacak teşkilatın bir aşaması olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde "Aile ve Kadını Koruma Teşkilatı"nı kuracağız.
Kadınlarımızın kamuoyu araştırmaları ile ortaya konulan ihtiyaç ve beklentilerinin, maddi ve manevi sıkıntılarının bölgesel faktörleri de göz önünde bulundurularak analiz edecek, bütün bu alanlarda çözüm üretilebilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Türkiye ve dünyadaki müspet kadın teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile gerekli işbirliği ortamını oluşturacağız.
Türkiye toplumunun kadın ve aileye yönelik yerel problemlerine batı merkezli ithal edilen çözümler yerine doğrudan yerel unsur ve potansiyelin varlığını göz ardı etmeden ve kültürümüze uygun bir anlayış ile çareler üreteceğiz. Boşanma sürecinin en hızlı ve sıkıntısız bir tarzda sonuçlanmasını amaçlayan mevcut arabuluculuk sistemine, aile birliğinin devamı noktasında önemli katkılar sunma potansiyeline sahip olan kültürel normlarımızdaki aile “Uyuşmazlık Hakemliği Sistemi”ni dahil edeceğiz.
Kadınlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kadına yönelik şiddet, taciz ve her türlü istismarın önlenebilmesi için, mevcut mevzuatların aile kurumunun bütünlüğünü tehdit eden unsurlarının yerine, ahlak, adalet ve ilme dayalı gerekli hukuki düzenlemeleri ikame edeceğiz. Kadına yönelik şiddeti doğuran şartların bertaraf edilmesi ve ahlak, maneviyat ve adalet duygusu yüksek bir toplumun oluşturulabilmesi için gerekli önlemleri alacağız. Yasal delillere dayandırılması şartı ile kadına yönelik şiddetle ilgili cezai yaptırımların ağırlaştırılmasını sağlayacağız.
Kadınlarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tüm adımları atacağız. Kendi işini kurmak, üretime katılmak ve özellikle kadın tarım ve hizmet kooperatifleri kurmak isteyen kadınlarımıza faizsiz krediler ve vergi indirimleri gibi teşvikler sağlayacağız.
Boşanmış kadınlarımıza eğer işsiz iseler işsizlik sigortası vererek ve çalışmak istiyorlar ise iş imkânları oluşturarak geçimlerinin sağlanması ile nafakalarının temini husussunda gerekli adımları atacağız ve erkeğin üzerinden mevcut süresiz nafaka borcunu böylece kaldırmış olacağız. Boşanmış, nafaka süresi sona ermiş ancak halen muhtaç durumda olan kadınlarımız için devlet mekanizmasını işleterek, boşanmış kadınlarımızın maddi açıdan mağduriyet yaşamalarına engel olacağız. Boşanmış, işsiz kalmış ve nafaka süresi sona ermiş kadınlarımızın, çalışabilecek durumda iseler devlet eliyle iş imkânları sunarak, çalışamayacak durumda iseler maddi destek vererek maddi sıkıntı yaşamadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağız.
Boşanmış erkeklerin, eski eşlerine olan nafaka ödemelerini süreli hale getirme yoluyla, boşanmış ancak başka bir kadınla yeniden aile kurmuş erkeklerin maddi yükünü hafifletecek, mevcut gelirleri ile yeni kurmuş olduğu ailesini maddi sıkıntılar yaşatmadan idame ettirmesini sağlayacak, yeni kurulacak ailedeki kadın ve çocukların maddi sıkıntılar yaşamasının önüne geçeceğiz. Erkeğin, boşanmış olduğu eşinden olan çocuklarına ilişkin nafaka yükümlülüklerini ise “en üst yaş sınırı 25 olmak üzere erkek ve kız çocuklarının istihdamı gerçekleşene kadar olmak üzere” düzenleyeceğiz.  
Yeniden Refah iktidarında, evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızı gözeteceğiz. Maddi zorluk yaşayan, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımız için “Sıcak Yuva Merkezleri”ni kuracak, bu merkezlerde barınma, gıda, temizlik ve sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunacağız. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin kimsesiz veya muhtaç durumda olan tüm vatandaşlarımızın daha nitelikli ve daha özverili sosyal hizmetlere erişiminin uygulayıcısı ve denetleyicisi olacağız.
Refakatsiz çocuklara ve yaşlılara bakım desteği sağlamak isteyenlere yoksulluk sınırından az olmamak üzere maaş bağlayacağız. Bakım desteği alan muhtaçların, Bakanlık bünyesinde oluşturacağımız Takip ve Denetim Kurulu aracılığı ile sürekli takibini yaparak her türlü istismarın önüne geçilmesini sağlayacağız.

ENGELLİ VATANDAŞLAR POLİTİKAMIZ

Yeniden Refah Partisi olarak “Engellilere Hizmet Önceliğimizdir” sloganımızla çıkmış olduğumuz bu yolda, engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında yer alabilmesini sağlamak temel amacımızdır. Bir vatandaşımızın engelli olması topluma faydalı olmasına engel değildir. Bu sebeple engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında bireysel katkılarının sağlanması için gerekli tüm düzenlemeleri yapacağız.
İstihdam ve Ekonomik Destekler
Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılımı ve istihdamı ile ekonomik özgürlüklerinin sağlanması partimiz için birincil önemdedir. Engelli vatandaşlarımızın bu alanda önlerindeki zorlukları kaldıracak, kamu ve özel sektörde engelli vatandaşlarımızın istihdamında pozitif ayrımcılık ilkesini uygulayacağız.
TÜİK verilerine göre, ülkemizde %12,5 oranıyla 10 milyon engelli vatandaşımızın olması nedeniyle, kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma oranını adil bir şekilde güncelleyerek %3’ten %6’ya yükselteceğiz. 
18 yaşını geçen ve çalışma kabiliyetine sahip olan tüm engelli vatandaşlarımızın kamu ve devlet gözetimi altında özel sektörde çalışma kapasitesine göre uzaktan çalışmada buna dahil olmak üzere iş sahibi yapacağız. Bunun yanı sıra çalışanlarının %90’ı engelli personelden oluşan, ülke ekonomisine katma değer üreten fabrikalar ve teknoloji merkezleri kuracağız. Bu fabrikalar ve teknoloji merkezleri sayesinde, öncelikle görme engellilerin ihtiyaç duyduğu yaşamı kolaylaştırıcı yazılım, anons cihazı ve çeşitli donamlar, işitme engellilerin kullandığı kulaklıklar, ortopedik engellilerin kullandığı yürüme araçları, ortezleri ve protezleri üreterek hem ihraç edecek hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
İş kurmak isteyen engellilerimize kurmak istediği iş ile ilgili kursları verilmesini sağlayacağız. Bu kurslarda başarılı olan engelli vatandaşlarımıza belirli oranda hibe ve teşvik verip 3 yıl süre ile vergiden muaf tutacağız.
Kamu sektöründe; Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılacağından, ortopedik engelli, görme engelli ve işitme engelli olan vatandaşlarımızın, kamuda çalışma ve özlük hakları ile ilgili sorunlarını, kadrolarını niteliklerine göre Genel İdari Hizmetler Sınıfına veya Teknik Hizmetler Sınıfında aktarma yoluyla çözüme kavuşturacağız.
EKPSS sürecinde yaşanan sorunların giderilebilmesi için sınav sorularının zorluk derecesine ilişkin çalışmalar yapacağız.
Engelli bireylerin işgücü durumlarının değerlendirilerek istihdama yönlendirilebilmeleri amacıyla İŞKUR bünyesinde “Mesleki Değerlendirme Birimleri” kuracağız.
Özel sektör işyerlerinde ve korumalı işyerlerinde çalıştırılacak özel gereksinimli işçilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren sigorta primlerinin tamamının Hazine tarafından karşılanmasına yönelik mevzuat değişikliğini hayata geçireceğiz.
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler tarafından; park, bahçe ve kaldırımlarda ihtiyaç duyulan fidan, çiçek, yer ve duvar kaplama malzemesi gibi ürünlerin üretileceği ve özel gereksinimli bireylerin çalışabilecekleri korumalı işyerleri kurulmasını yasal zorunluluk haline getireceğiz. Ayrıca bu belediyelerde engelsiz yaşam merkezleri açılmasını zorunlu kılacağız.
Erişilebilirlik
Şehirlerimizi, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onlar için daha yaşanabilir hale getirecek her türlü tedbiri alacağız.
Trafik ışıklarında, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda mevcut olan anons sistemlerini iyileştireceğiz. Anons sistemi olmayan tüm trafik ışıklarına, toplu taşıma araçlarına ve duraklara anons sistemleri kuracağız.
Mevcut parkları ve oyun bahçelerini, engellilerin erişilebilirliğini sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracağız. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınmasını saylayacağız. Yalnızca engelliler için değil hareketlerinde kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok kısa boylu kişiler için de gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
Engelsiz ulaşım araçlarının tüm illerde olmasını sağlayacağız. Bu konuda yerel yönetimlere zorunluluk getirecek ve ilgili meslek odaları ile iş birliği yapacağız.
Kamu ihaleleri şartnamelerinde “erişilebilirlik koşulunun” yükümlülük haline getirilmesini ve bu yükümlülüklere uymayan yapıların kesin kabulünün yapılmamasını sağlayacağız.
Belediye sınırlarındaki ve mücavir alanlardaki yol, kaldırım, sinyalizasyon gibi yapıların engelli bireyler için erişilebilir olmasının sağlanması için ilgili bakanlıklar eliyle etkin ve sürekli denetim yapacağız.
Kaldırımlara araç park edilmesi nedeniyle; engelli vatandaşlarımız, yayalar, yaşlılar ve bebek arabası kullananlar ulaşımda güçlük çekmektedir. Araçların kaldırımlara park edilmesinin engellenmesi için ilgili kurumlar tarafından engellilik ve trafik bilinciyle ilgili kamu spotları hazırlayacağız. Bu kamu spotlarının prime time olarak adlandırılan yayınların en çok takip edildiği zaman diliminde yayınlanmasını sağlayacak ve kaldırımlara parkla ilgili trafik denetimleri sıkılaştıracağız.
Tüm kamu ve özel sektör resmi web sitelerinin, tüm engel grupları açısından erişilebilir olmasını sağlayıcı hukuki düzenlemeler getireceğiz.
Yakın zamanda yaşadığımız depremin de bize gösterdiği gibi, engelli vatandaşlarımızın barınmalarında ve gündelik yaşamlarında az katlı yapılarda olmaları hayati önem arz etmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaparak gerekli önemleri alacağız.
Spor
Son dönemde engelli vatandaşlarımızın ülkemiz milli takımlarında göstermiş olduğu başarılar, destek verildiği zaman engelli vatandaşlarımızın spor dallarında ne denli başarılı olabileceklerini ortaya koymaktadır. Engelli vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımız gibi spor yapmaları için gerekli alt yapı yatırımlarını, yerel yönetimler ile koordineli olarak yürüteceğiz. Uluslararası müsabakalarda olup da ülkemizde branş olarak temsil edilmeyen tüm alanlarda engelli vatandaşlarımızın spor yapmalarını destekleyeceğiz. Engelli vatandaşlarımızı, maddi imkânlar sunarak spor yapmaya teşvik edeceğiz. Engelli spor kulüplerine verilen desteğin bir bölümünü direkt sporculara aktaracağız.
Engelli Vatandaşlarımızın Temsili
Her bakanlıkta, ülkemizde yaşayan 10 milyon engelli vatandaşımızı temsil eden, engelli vatandaşlarımızdan sorumlu temsilci atanıp, alınan kararlar da engelli vatandaşlarımızın uyumluluğu ve menfaatinin gözetilmesini sağlayacağız. Karar alındıktan sonra düzeltme değil, karar alma aşamasında doğru kararlarının alınmasını mümkün hale getireceğiz.
Belediye meclis üyeliğinin adaylık sürecinde her partiden en az bir engelli meclis üyesi adayı olmasını zorunlu hale getirerek, engelli vatandaşlarımızın belediye meclislerinde temsil edilmesini sağlayacağız.
Eğitim
Engelli öğrencilerimizin her türlü eğitim öğretim hakkından sonuna kadar faydalanması için gereken her türlü imkân ve olanağı sağlayacağız.
Üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği ve zihinsel engelliler öğretmenliği bölümleri yeniden ayrı ayrı açılarak, alanında uzman eğitmenleri yetiştireceğiz.
Özel eğitime ihtiyacı olan engelliler, yaşadığı bölgelerde özel eğitim uygulama okullarının bulunmaması sebebiyle gerekli olan eğitimi alamamakta, bu sebepten birey kendine ve topluma fayda sağlayamamaktadır. Özel eğitim uygulama okullarını Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde yaygınlaştıracağız.
Kamu kurumlarında yetkin eğitimli işaret dili tercümanları istihdam edeceğiz.
Otizm, zihinzel, otistik ve down sendromlu olan bireylerin ayrımcılığa uğramadan bütünleştirilmiş ortamlarda eğitim görmelerinin sağlanması ile eğitsel değerlendirmeleri, özel eğitim, meslekî eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini geliştireceğiz.
Engelli okullarını yaygınlaştırılıp şehir merkezlerinde ulaşım sorunu olmayan bölgelere alacağız. Ayrıca özel eğitim haftalık saatlerinde engel gruplarına göre farklılık göstermekle birlikte, tüm gruplar için önemli düzeyde artış sağlayacağız.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleğe yönlendirilmesine hizmet edecek mesleki değerlendirmeyi, ilgili bakanlıkların koordinatörlüğünde gerçekleştireceğiz.
Lise ve üniversitelerde engelli öğrencilerin kalacağı yurtlar hakkında kapsamlı bir çalışma yapıp engelli öğrenciye uygun yurtları tesis edeceğiz.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görevlendirilen uzman okuyucu ve kodlayıcıların, özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalıklarının ve donanımlarının artırılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.
Görme Engelliler için tüm ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da yeterli miktarda Braille olarak basılmasını sağlayacağız.
İşitme engellilerin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite ve dini eğitimde yaşadığı sorunların tespiti ve giderilmesi hakkında alanında uzman ekipler oluşturacak, her alanda eğitimlerini tam manasıyla sürdürmelerini sağlayacağız.
Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması için karşılaştıkları sorunları çözecek ve eğitim şartlarını iyileştireceğiz.
Sağlık
Sağlık Kurulu raporlarında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için rapor yönetmeliğini güncelleyecek, tüm ihtiyaçlara cevap verecek duruma getireceğiz. Her başvuru için ayrı ayrı rapor değil tüm ihtiyaçları karşılayan tek rapor uygulamasına geçeceğiz.
SMA hastalarının ilaçları ve tedavisi hakkında en kısa zamanda gerekli bölümler ile etkin çalışmalar yürütüp tedavi ve ilaç problemlerini çözüme kavuşturacağız. SMA hastalarının tüm tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanması için düzenleme getireceğiz.
İlave ücret ve katılım payı konularında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenleme yapacağız.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon seans sayısının, bireylerin durum ve ihtiyaçlarına göre özellikle gelişimin hızlı olduğu ve en fazla fayda sağlanabildiği erken çocukluk döneminde arttırılması yönünde düzenleme yapacağız.
SGK tarafından rapor ile karşılanan özel gereksinimli bireylerin kullanmak zorunda olduğu hasta alt bezi ve enjektörlerin kullanım miktarı ile ilgili gerçekçi düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
SUT’ta yer alan tıbbi malzeme yelpazesinin genişletilmesi, bu bağlamda adaptif oturma, ayakta durma ve yürüme yardımcıları, engelli puseti gibi tıbbi malzemeler ve bireysel ihtiyaçları karşılamak üzere özellikli tekerlekli sandalyelerin SUT’a eklenmesi ve fiyat güncellemesi yönünde düzenleme yapacağız. Daha fazla sayıda bireyin akülü tekerlekli sandalye hizmetinden yararlanabilmesi için ödeme kriterlerinin uzman ekipler tarafından yeniden değerlendirilmesini sağlayacağız.
Bakım, Sosyal Hizmet ve Maaşlar
Engellilerin muhtaçlığının belirlenmesinde hane halkının toplam geliri değil, bir birey olarak engelli vatandaşın bireysel gelirini esas alacağız. Mevcut durumda ödenmekte olan engelli maaşlarını, asgari ücret seviyesine getireceğiz.
Bakıma ihtiyaç duyan tüm engelli vatandaşlarımıza sosyal hizmetler gözetiminde verilen bakım hizmetleri devam ettirilecektir. Bakımını üstlenen kişiye verilen maaş yükseltilip en az asgari ücret tutarına getirilecek, SGK pirimi devlet tarafından karşılanacaktır.
Engellilerin sıfır araç alımındaki maksimum fiyat sınırını %150 oranında artıracağız. 1600 cc motor hacmi sınırı geçerli olmak kaydıyla, şehit aileleri ve gazilerin de faydalanmasını sağlayacağız. Engeliler için yurtdışından ithal edilebilecekleri araçları ise yaş sınırı olarak 0-5 yaş arası araçlar şeklinde düzenleyeceğiz.
Engelli vatandaşlara yaklaşım, tutum ve davranışla ilgili toplumdaki bireyleri bilinçlendirmeye yönelik projelerin, konferansların ve etkinliklerin devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
Çalışma hayatına katılan engellilerin, işten ayrılmaları durumunda engelli aylıklarının yeniden bağlanma sürecini kolaylaştıracak ve bürokratik işlemleri hızlandıracağız.
Engelli bireye sahip aile fertlerinin, çocuğunun eğitim veya hizmet aldığı Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan kamu kurumlarında veya özel kurumlarda tam veya kısmi süreli istihdamında pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde öncelik sağlayacağız.
Kamuda çalışan ve engelli çocuğa sahip olan annelerin yarı zamanlı çalışma/esnek çalışma gün ve saatleri ile ilgili düzenleme yapacağız.
Engelli bireye sahip olan ailelerin kamu kurumlarının organize ettiği uygun mekânlarda bir araya getirilerek deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları sağlanacaktır.
Kamu kurumlarına ait mesire yerleri, dinlenme tesisleri ve uygulama otellerinde, engelli vatandaşlarımızın ücretsiz tatil yapabilmelerini sağlamak üzere kontenjan uygulaması başlatılacaktır.
Özel gereksinimli bireyin ebeveyninin vefatı durumunda, engelli bireyin kurum bakımına alınmadan önce bireyin kendi ev ortamında bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesine öncelik verilmesi ve bu geçiş sürecinin oluşturulacak mekanizmalarla desteklenmesi salanacaktır.
Hanehalkı içinde engelli bir birey olduğunu belgelendirenlerin; su, elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim uygulanmasına ilişkin yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz.
Engelli veri tabanı oluşturarak tüm engelli verilerini tek çatı altında toplayacağız.
Bankalarda ve noterlerde görme engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları imza sıkıntılarını mobil imza yöntemi ile çözeceğiz.
Engelli erkek bireylere yetim aylığını, yaş sınırı aranmaksızın bağlayacağız.
Engelli bireylerin yalnızca anneleri değil, babaları ve bakım yükümlülerinin de erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi yönünde düzenleme yapacağız.
Zihinsel engelli, otistik ve down sendromlu olan bireylerin ve ailelerinin; sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanmasını ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlayacağız. Otizm, zihinsel otistik ve down sendromlu olan bireyler için tam süreli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri geliştirecek, yaygınlaştıracak ve özel eğitim saatlerini artıracağız.
Şehit Aileleri ve Gazilerimiz
“Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen şartlara uymadığı için gazilik unvanı verilmeyen, ancak çalışamayacak durumda olan sayıları binler ile ifade edilen vatandaşlarımızın bir an önce gazilik unvanına kavuşması için çalışmalar yapacağız.
Halen uygulanmakta olan bir tanesi şehitlerimizin eş ve çocuğuna, bir tanesi de anne, baba veya kardeşe tanınan toplam 2 istihdam hakkını, eğer şehit evli ise eşine ve tüm çocuklarına sayı sınırı olmaksızın genişleteceğiz. Eğer şehidimiz bekâr ise anne, babası veya kardeşi kullanmak üzere 2 kişilik istihdam hakkı sağlayacağız. Getireceğimiz yeni haklar da dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan şehitlerimize tanınan tüm hakları, tüm görev şehitlerini kapsama almak üzere genişleteceğiz. Gaziler için uygulanmakta olan 1 kişilik istihdam hakkını, eşi ve çocuğu için kullanılmak üzere 2 kişiye çıkaracak, bekar olan gazilerin ise anne, baba veya kardeşleri tarafından kullanılmak üzere bir istihdam hakkı vereceğiz.

SAĞLIK POLİTİKAMIZ

Yeniden Refah iktidarında, Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan tüm anlaşmalar, ülkemizin ve milletimizin milli çıkarlarına uygun hale getirilecek, bağımsız bir sağlık yönetimi tesis edilecektir.
Yeniden Refah iktidarında, Sağlık Bakanlığı’nı tüm sağlık hizmetlerinin standart koyucusu, denetleyicisi, sağlıkla ilgili verileri toplayan ve değerlendiren bir kurum haline getireceğiz.
Sağlık hizmetleri birimlerinin örgütlenme ile ilgili bazı sorunları öne çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın kuruluş kanunu yoktur. Kanun hükmünde kararnamelerle örgütlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın bu örgütlenme yetersizliği çözümleyecek, sağlıkta stratejik planlama oluşturarak bugünü ve yarını programlayacağız.
Şehir hastanelerinin denetimini ve kontrolünü arttırıcı düzenlemeler yapacağız.
Şehir hastaneleri, Kamu-Özel Ortaklığı ile yapılmıştır. Şehir hastanelerinin kira ve gelir garantilerinin döviz kurunun da artmasıyla ülke bütçesine önemli bir yük getirmesi söz konusudur. Ancak bu hastanelerin finansal tablolarını ne Maliye Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı açıklamamaktadır.
Yeniden refah iktidarında, şehir hastanelerinin mali yapısı hakkında gerekli incelemeleri yaparak, yapılan yatırımların gözden geçirecek ve varsa haksız kazancı ve israfı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirleri alacağız. Şehir hastanelerinde Kamu-Özel Ortaklığının doğasına uygun yeni bir yönetim modeli geliştirerek verilen hizmetlerdeki kaliteyi artıracağız.
Yeniden Refah iktidarında, aile hekimliğini yaygınlaştırarak, sağlık ocaklarının fonksiyonlarını artırarak aile hekimleri ve diş hekimleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerini destekleyeceğiz.
Sağlık mevzuatını günümüz koşullarına göre düzenleyeceğiz. Genellikle yöresel farklılıklar dikkate alınmaksızın ülkemizin her yanında standart hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Tam gün çalışma prensibi ile hastalara verilen hizmetler gün içine yayılacak, hasta muayene oda sayısı artırılacak, her doktor için muayene odaları oluşturulacaktır. Hastaların randevu alarak doktorlara muayene olması esastır. Sabah saatlerinden hastane koridorlarında oluşturulan kuyruklar günümüz çağdaş sağlık hizmetinin bir parçası olamaz. Aile hekimliğini yaygınlaştırarak, sağlık ocaklarının fonksiyonlarını artırarak aile hekimleri ve diş hekimleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerini destekleyeceğiz. Bireye yönelik koruyucu hizmetleri ve evde yaşlı hastalara yönelik hizmetleri bir arada yönetecek sistemi tesis edeceğiz. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini bir sevk zinciri oluşturacağız.
2016 yılında gündeme getirilen Aile Diş Hekimliği Projesi uygulamaya geçirilecektir. Ülkemizde diş fırçalama oranı Avrupa’nın 4 kat gerisindedir. 3 yaşından itibaren periyodik aralıklarla çocuklarımızın diş kontrollerinin yapılması sağlanacak, çocuğun ve ailenin diş bakımı hususunda daha bilinçli bir bireyler haline getirilmesi sağlanarak daha ciddi rahatsızlıkların ve kaynak israfının önüne geçilecektir.
Yeniden Refah iktidarında, hizmet sunum sisteminde kalite artışını gerçekleştireceğiz.
Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki verimi artıracağız. Sağlık ocaklarında pratisyen hekimler istihdam edilmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirerek, birinci basamakta bakılabilecek hastaların, hastanelere doğrudan başvurma oranları düşürülecek, hastanelere kapasitelerinin üzerinde hasta başvurularının önüne geçilecek, uzman hekimlerin pratisyen hekim gibi çalışması sorunu çözüme kavuşturulacaktır. Böylece yoğunluk nedeniyle kısalan hasta muayene süreleri uzatılacak ve tanıda yanılma oranları düşmesi sağlanacaktır.
Yeniden Refah iktidarında, acil servis hizmetlerinin niteliğini artıracağız.
Acil servisler, hızlı karar verme konusunda uzmanlaşması gereken ve müdahale gerektiren sağlık sorunlarında önemli bir fonksiyonu yerine getiren sağlık birimleridir. Bu birimlere acil olmayan hastalar tarafından başvurulması, ihtiyacı olan hastaya zamanında ve yeterli müdahale olasılığını azaltmaktadır. Kamu hastanelerinde poliklinik hizmeti süresinin sabah dar saatlere sığdırılmasının getirdiği muayene sırası bulmada yaşanan zorlukların önüne geçilerek, acil servisleri rahatlatacak ve daha nitelikli hizmet vermelerini sağlayacağız.
Acil servislerde, başta acil uzmanı olmak üzere uzman doktorların ve uzman sağlık destek personelinin istihdam edilmesini sağlayarak hizmet kalitesini ve tanıda doğruluk oranını artıracağız. 
Yeniden Refah iktidarında, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştireceğiz.
Koruyucu sağlık hizmetlerini, sağlık ocakları temelinde yaygınlaştıracağız. Gıda güvenliğine önem verecek ve gıda denetimlerini artıracağız. Hayvancılık, tarım ve sağlıklı gıda tüketimi konusundaki sorunları çözeceğiz. Obezite ile mücadele ederek kanser, HT ve DM gibi hastalıklar ile kronik hastalıklardaki artışın önüne geçeceğiz. Çeşitli yollarla yayılabilen bulaşıcı hastalıklar ile geliştireceğimiz programlar ile mücadele edeceğiz. İşçi sağlığı ve iş yeri koşulları, meslek hastalıkları ve iş kazaları konularındaki önlemler, işverene ek yük getirmeden artırılacaktır. Erken tanı için kanser tarama çalışmaları ulusal programlar dahilinde yaygınlaştırılacaktır.
Yeniden Refah iktidarında, ilaç israfının önüne geçeceğiz. 
İlaç kontrolü ve temini önemli konular arasındadır. Artan kronik hastalıklar ilaç tüketimini artırmaktadır. Hastalarımızın tedavileri için ihtiyaç duyduğu ilaçların sürekli temini sağlanacak olup, bu ilaçların yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi teşvik edilecektir. İlaç Takip Sistemi geliştirerek, vatandaşlarımızın ihtiyacından fazla ilaç tüketerek yeni sağlık sorunları yaşamalarını önlemek, ilaç kullanımında tasarrufu sağlamak ve narkotik ilaçlardan inşalarımızı korumak için gerekli tedbirleri alacağız.
Yeniden Refah iktidarında, sağlık turizmini geliştireceğiz.
Sağlık turizmi açısından ülkemiz önemli bir potansiyele sahiptir. Sağlık turizmi desteklenecek ve ülkemizin bu alanda markalaşması sağlanacaktır. Diyaliz hastalarının hizmet alacağı oteller oluşturularak, sağlık turizmi desteklenecektir.
Yeniden Refah iktidarında, sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarında önemli ve gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
İhtiyaç duyulan hekim ve diğer sağlık personeli kadrosu için gerçekçi bir planlama yapılacaktır. Sağlık hizmetlerindeki insan kaynakları olarak hekim ve diğer sağlık personeli için gerçekçi bir planlama yapılarak tüm sağlık personelimizin nicelik ve nitelik bakımından desteklenmesini sağlayıcı planı hayata geçireceğiz. Özellikle temel bilimler alanında öğretim üyesi açığını kapatacağız. Pratisyen hekimlerin iş tatminini artırıcı önlemler alacağız. Hemşire ve ebe sayısını artıracağız. Sağlık meslek liselerinin uygulamalı eğitimlerini daha nitelikli hale getireceğiz.
Sağlık sektörüne eşit işe eşit ücret uygulamasını getireceğiz. Performans sistemini revize ederek, hekimlik mesleğini ve onurunu rencide eden, ne kadar hasta o kadar para anlayışına sahip performans sistemine son verilecektir. Bir hastaya 15 dakikalık bir hizmet yeterli olabiliyorken, başka bir hastaya yeterli olmayabilir. Hekimlerimizi hastalarımıza hızla bakmayı bir bakıma mecbur kılan bu uygulamaları terk ederek, eşit işe eşit ücret uygulamasını getireceğiz.
Asistan ve uzman hekimlerin nöbet saatlerini düzenleyeceğiz. Asistan doktorların nöbetleri mutlaka bir insanın dayanabileceği ve hastaya faydalı olabileceği sürelerle sınırlandırılacak ve ücretlendirmesi yapılacaktır. Benzer şekilde uzman hekim nöbetleri de hakkaniyet ölçüsünde ücretlendirilecektir.
Doktorların özel muayenehane açma hakkını genişleteceğiz. Hekimin muayenehane açma hakkını genişleteceğiz. Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin maaşlarını koruyacak ve döner sermaye paylarını artıracağız. Muayenehanesi olan hekimlere SGK ile anlaşma ve resmi reçete yazma hakkı vereceğiz.
Döner sermaye ve nöbet ücretlerine merkezi bütçeden katkıda bulunacağız. Döner sermaye sisteminden kaynaklı ücret adaletsizliği çalışma barışını bozmaktadır. Sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük ve sosyal haklarında, eşitlik, hakkaniyet ve adalet sağlanacaktır. Döner sermaye ve nöbet ücretleri merkezi bütçe ile desteklenecektir.
Tüm sağlık çalışanları güvenceli ve kadrolu olacak şekilde tek çatı altında istihdam edilecektir. Sağlık hizmetlerinde uygulanmaya devam edilen farklı istihdam modelleri, tüm sağlık çalışanlarını güvenceli ve kadrolu olacak şekilde tek çatı altında toplanması ile çözüme kavuşturulacaktır. Kamuda, herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm taşeron personel kadrolu hale getirilecek, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılacak, ilgili personelin Genel İdare Hizmetleri ya da Teknik Hizmetler Sınıfına geçişini sağlayacağız.

KÜLTÜR-SANAT-TURİZM POLİTİKAMIZ

Türkiye'nin kültürel yapısı, tarihinin derinliklerinden gelen çok zengin ve çeşitli kültürlerin birikiminden oluşmuştur. Türkiye, coğrafi konumu gereği doğu, batı, Ortadoğu, Akdeniz, İslâm kültürü gibi farklı kültürlerin merkezindedir. Ülkemiz, tarih ve coğrafyasından devraldığı büyük bir kültür, sanat ve turizm birikim ve potansiyeline sahiptir.
Bu itibarla, birbiriyle teknik olarak alakası olmayan ve yönetilmesini güçleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, “Kültür ve Sanat Bakanlığı” ve “Turizm Bakanlığı” olmak üzere iki ayrı bakanlık olarak tesis edeceğiz. Bu iki bakanlığa, teşkilat yapısına göre, ehliyet ve liyakat sahibi bürokratlar tespit edilerek ve atamaları yapılacaktır.
Kültür ve Sanat Bakanlığı’nın yerel teşkilatını “İl Kültür-Sanat Müdürlüğü” olarak kuracak ve Milli Görüş’ün prensiplerinden olan yerel yönetim esaslı yapı oluşturmak amacıyla, il müdürlüklerinin uhdesinde, bir danışma meclisi gibi görev yapacak, yerel sanatçılardan, şehirde kültür-sanata destek olan bireylerden, kültür-sanat dernek/vakıf temsilcilerinden ve kültür-sanat alanında çalışmaları olan akademisyen ve araştırmacılardan oluşan “İl Kültür Sanat Kurulu”nu her il için kuracağız.
Benzer şekilde Turizm Bakanlığı’nın yerel teşkilatı olan “İl Turum Müdürlüğü”nü kuracak ve uhdesinde “İl Turizm Kurulu” üyeleri belirlenerek, yerel dinamiklerin ilin turizminin gelişmesine katkı sunmalarını sağlayacağız.
Yerelde harekete geçireceğimiz kurulların da katkısı ile “Milli Kültür-Sanat Politikası Bildirgesi”ni hazırlayacağız. Kültürel bilinçlenme ve kalkınmaya matuf kısa ve uzun vadeli hedef ve plânları ortaya koyacağız.
Kültür Bakanlığı bünyesinde “Anadolu ve Trakya Gastronomi Kültürü Araştırma ve Yaşatma Enstitüsü”nü kuracağız. Bu zengin kültürü yaşatmak için gerekli olan çalışmaları ve araştırmaları desteklemek, yayınlar çıkarmak, yarışmalar yapmak ve tescillenmesini sağlamak üzere çalışmalar yapacağız.
Müzik eserleri ile ilgili yeni bir telif yasası yapacak, böylece sanatçılarımızın hayatlarını hak ettikleri gibi idame ettirebilmelerini ve yeni eserler üretebilmeleri için kaynak sağlamalarını destekleyeceğiz. Bütün anonim eserler tespit edecek, telif gelirlerini kültür ve sanat çalışmalarını desteklemek üzere kullanacağız. Ayrıca sanatçılarımızı, SGK sistemine dahil ederek, sosyal güvencelerini temin edecek ve emekli olabilecekleri bir sistem oluşturacağız. Ülkemizin sanat ve sanatçı envanterini çıkartmak üzere çalışmalar başlatacak ve yerelden başlayarak tespit komisyonları oluşturacağız.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemizin, tüm turizm unsurlarını tespit etmek üzere kapsamlı kültür envanterini çıkaracağız. Bu envantere göre ülkemizdeki kültür ve sanat varlıklarının takibini yapacağız. Ülkemizde bulunması gereken ancak bir şekilde yurtdışına çıkarılmış olan tarihi varlıklarımızın, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızı kullanarak ülkemize dönüşünü sağlayacağız.
Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet sürdürecek yeni “Alan Başkanlıkları”nı ihdas edecek ve bu alanları ivedilikle turizme kazandıracağız.
İl Turizm Müdürlükleri’ne yetki verilerek, turizme hizmet edebilecek bütün arkeolojik alanlar, sit alanları, ören alanları, tümülüsler, muharebe alanları ve coğrafi oluşum alanları tespit edilmesini sağlayacak, bu alanları korumaya alarak müstakil idari birimler tarafından yönetilmesini ve gözetilmesini sağlayacağız.
Turizmin geliştirilmesine kaynak oluşturmak üzere ülkemize gelen bütün turistlerden alınan %2 oranındaki Konaklama Vergisi uygulamasını sürdüreceğiz.
Ülkemizin her bölgesinde devlet destekli “Turizm Köyleri” ihdas ederek, hem o bölgedeki orijinal yerel sosyal hayatı ve kültürü yaşatacak, hem de bölgenin yerel zirai mahsullerinin ziraatının yapılmasını sağlayarak yerli zirai ürünleri koruma altına alacağız.

SPOR POLİTİKAMIZ

Spor, toplumumuzdaki her bireyin özellikle de gençlerimizin ve çocuklarımızın topluma faydalı, ahlaklı, terbiyeli, şuurlu ve madde kullanmayan birer fert olmalarını sağlama noktasında etkili bir eğitim unsurudur.
Yeniden Refah iktidarına, spora gereken önemin verilmesi için Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak Türkiye'nin temel spor politikasını ve Bakanlık ile bağlı birimlerin yapısını yeniden belirleyeceğiz.
Spora bakışımız; objektif, ufku geniş, sporla gençliği ve toplumu bütünleştirecek, “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin” düsturunu ilke edinen, liyakat sahibi görevlilerle spor teşkilat yapısının desteklenmesi, güçlendirilmesi, revize edilmesi üzerine olacaktır. Mevcut personelin hızlı bir şekilde yeni vizyona uygun olarak eğitilmesi ve yeni çalışma modeline motive edilmesidir.
Spor federasyonları ile birebir muhatap olarak, yeni çalışma modellerini belirleyeceğiz.  Spor federasyonlarına gerekli destekler sağlanacak, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere sporla toplumun buluşturulması, sporu geliştirme, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumu ıslah etme, terbiye ahlak ve disiplini geliştirecek, elde edilecek başarılarla bu emekleri taçlandıracağız.
Ülkemizde ciddi bir spor politikasının olmayışından kaynaklanan işleyişle ilgili sorunların, spor branşlarının desteklenmesinde hatalı uygulamalara sebebiyet verdiğini görmekteyiz.
Ülkemizde özellikle seyirci yoğun sporlardan olan; futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporları desteklenmektedir. Bu sporlar takım halinde yapıldığından ve fertlerin tek başına bu sporları icra etmeleri mümkün olmadığından, yapanı az, seyredeni fazla olan seyir sporlarıdır.  Bu sporların ıslah edici, terbiye edici özellikleri yok denecek kadar azdır. Seyircileri arasında zıtlaşmalar ve kötü söz kullanımı söz konusudur. Başka biri olumsuz yönü de bahis ve kumar sektörünün bu sporlarda zirvede olmasıdır.
Yeniden Refah iktidarında, ferdi sporları, “herkes için spor” sloganı ile destekleyerek, ferdi spor branşlarının da hak ettiği desteği almasını sağlayacağız. Toplumun yoğun olarak spor yapmasını sağlayarak akıl ve vücut sağlığına sahip nesiller yetiştirebilmek için ferdi sporları da destekleyeceğiz. Ferdi sporları desteklerken olimpik olan ve olimpik olmayan branşlar şeklinde bir ayrıma gitmeden, branş çeşitliliğini artıracağız. Ferdi branşlar için tesisleşme, tanıtım, eğitim faaliyetleri ve organizasyon faaliyetlerini geliştireceğiz.
 
Yeniden Refah iktidarında, tesisleşmeyle ilgili spor yatırımlarını daha fonksiyonel hale getireceğiz. Birçok ilimizde stadyumlar yapılmak suretiyle tesisleşmeye büyük yatırım yapılmıştır. Ancak yapılan yatırımların spor kültürünü beklenen ölçüde geliştiremeyeceğini öngörmekteyiz. Çünkü yapılan yatırımlar, ağırlıklı olarak seyir sporlarına yönelik branşlar için inşa edilmiş olup, sporun eğitici ve ıslah edici özelliklerini destekleyici yatırımlar değildir. Ferdi sporları destekleyerek, sporun bireylerin gelişimine ve kültürümüze katkı sağlamasını desteklemek üzere, iktidarımızda yapacağımız yatırımlarda tüm spor dallarında tesisleşecek yatırımları hayata geçireceğiz.
Yeniden Refah iktidarında sporcu eğitimi ile ilgili düzenlemeleri yapacağız. 2008 yılında Bağımsız Spor Federasyonları statüsüne geçiş yapılmasıyla, federasyonların idaresinde, yönetiminde pratikleştirilen antrenör eğitimleri, antrenör kursları, kurslara katılım şartları sonraki tarihlerde özellikle son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ilgili Eğitim Dairesi birimleri tarafından ortaya konulan yönetmelikler bu işlevselliği büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.
Zorlaştırılmış şartlarla kişilerin antrenör eğitimlerinin şartları ağırlaştırılmış, eğitim şartı adı altında eğitim hakkı kişilerin elinden alınmıştır. Uygulamada ülke sporuna yüksek seviyede katkı sunan antrenörlerimizi yeniden ülke sporuna kazandıracağız. Yeni şartlarla kolaylaştırılmış antrenör kursları, bütün spor federasyonlarına açtırılacak, antrenörlerin atamaları adalet ve liyakat esasına göre yapılacaktır.
Yeniden Refah iktidarında sporu özendirici ve faydalarını öne çıkarıcı organizasyonları düzenleyecek ve destekleyeceğiz. Her spor branşında, milletimiz için vazgeçilmez bir gereklilik olan ahlaki değerleri önceleyen, yüksek standartlara sahip ulusal ve uluslararası organizasyonları destekleyeceğiz.
Yeniden Refah iktidarında, sporun tanıtımındaki hataları ve eksiklikleri gidereceğiz. Başta TRT olmak üzere, medya, basın ve yayın kuruluşları ile görüşmeler yaparak, bütün spor branşlarının eşit şekilde, eşit sürelerle televizyon, radyo ve basın kuruluşlarında tanıtımının ve eğitiminin yapılmasını sağlayacağız. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerinde terbiye ve ıslah edici özellikleri daha fazla olan ferdi sporların bu yayınlarla tanıtılmasını sağlayacağız.
Yeniden Refah iktidarında spor faaliyetlerini düzenleyici mevzuatları spor ve sporcu dostu bir yaklaşımla revize edeceğiz. Türkiye'deki spor faaliyetlerinin verimliliğin arttırılması ve gereksiz bürokrasinin ortadan kaldırılması amacıyla mevzuatı yeniden düzenleyeceğiz. Bağımsız Spor Federasyonları statüsünün kaybolan işlevlerini geri kazandıracağız. Kanun ve yönetmelikleri “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” düsturu ile yeniden gözden geçirip başta spor eğitimleri olmak üzere her alanda pratik ve hızlı olan, spor ve insan haklarının özüne uygun bir mevzuata geçilecektir.

YURTDIŞI VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ POLİTİKAMIZ

Ülkemiz dışında yaşayan vatandaşlarımızın dış temsilciliklere erişimlerini artırıcı uygulamalar geliştireceğiz. İşlemlerin birçoğunun bürokratik açıdan sadeleştirilmesini ve mümkün olduğunca dijital ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde veya Türkiye’de, hak ve hukuklarının korunmasına ve yapılacak genel seçimlerde oy kullanma haklarına erişimlerini sağlamak üzere yurtdışında aktif olarak temsil edilmelerini sağlayıcı girişimlerde bulunacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal dayanışma kültürlerini geliştirici politikalar üreteceğiz. Kendi kadim kültürlerini, yurtdışında doğan veya büyüyen nesillerine aktarmalarını destekleyici politikalar üreteceğiz. 
Yurtdışında vatandaşlarımızın sık olarak maruz kaldığı, çocuklarının gayrimüslim ailelere verilmesinin önlenmesi yönünde devletlerarası mekanizmaları aktif hale getireceğiz.
Yaşadıkları ülke tarafından, kendi vatandaşlığına geçmeye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmaya mecbur bırakılma uygulaması yerine çifte vatandaşlık uygulamasına geri dönülmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız.
Emekli gurbetçilerimizin, Türkiye'ye temelli dönüşlerinde, emekli primlerinde işçi primi ile beraber, işveren primlerinin de ödenmesini sağlayacağız.
Gurbetçi vatandaşlarımızın izin sezonunda, Türkiye’ye kendi araçları ile gelenlerin yol güzergâhlarında yaşadıkları sorunları çözeceğiz. Ayrıca izin dönemlerinde, Türk Hava Yolları’nın yeterli sayıda ve makul fiyatlar ile uçuş biletleri sunmasını sağlayacağız.
Türkiye faaliyet gösteren telekom şirketlerinin, gurbetçi vatandaşlarımıza daha uygun tarifeler sunmasını sağlayacağız.
Gurbetçi vatandaşlarımıza, Avrupa'da ikamet ettiği ülkede belirli bir süre kalmasının ardından, Türkiye’ye gümrüksüz araç, makine veya teçhizat getirebilme hakkını vereceğiz.
Avrupa'daki Türk Derneklerinin, TC. Konsoloslukları önderliğinde işbirliği içinde çalışmasını artırıcı politikalar geliştireceğiz.
Türkiye'de yatırım yapmak isteyen gurbetçilerin önündeki ağır bürokratik engelleri kaldıracağız.
Yurtdışında evlenen genç çiftlere, Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları bünyesinde, Aile Eğitim Seminerlerinin verilmesini sağlayacağız.
Başta Almanya olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, İslâm Dininin resmi din olarak kabul edilmesi için devletlerarası girişimlerde bulunacağız.