• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yeşil Sol Parti (YSP)

Yeşil Sol Parti (YSP) - Ekonomi - 2023

Demokratik ekonomi ile geniş toplumsal kesimlerin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, barınma sorunu gibi acil ihtiyaçlarına çözüm için buradayız! Halkın en acil sorunlarını çözmek için bir ayağı bu toplumda, savaşların, sömürünün olmadığı bir dünya idealine bağlı; diğer ayağı ise gelecek toplumda olan bir ekonomik geçiş programı ile Birlikte Değiştireceğiz. Sermaye yanlısı erkek egemen ittifakların ekonomi politikalarına karşı ekonomide 3. Yol’u inşa etmeye geliyoruz. Ekonomide eşitlik, karar alma süreçlerine katılım, sınıfsız, kadın özgürlükçü ve sömürüsüz bir toplum için geliyoruz… Enflasyon, İşsizlik, Yoksulluk ve Barınma Krizi ile Mücadele Edeceğiz

Yeşil Sol Parti (YSP) - Sosyal Politikalar Vaatleri - 2023

Temel hak ve özgürlükler

Kadınlar için özgürlük ve eşitlik

İktidarların estirdiği faşizme ve erkek egemenliğine karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı büyütmek için geliyoruz.
Erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan erkek ittifaklarına karşı özgürlük, demokrasi, barış ve eşitlik için 3. Yol’da yürüyoruz. 

Yeşil Sol Parti (YSP) - Eğitim ve Öğretim Vaatleri - 2023

Sosyal ve kültürel haklar için birlikte değştireceğiz. Özgürlükçü eğitim için buradayız, birlikte değiştireceğiz.

Tüm kimliklerin, kültürlerin, inançların, anadillerin özgür ve eşit olacağı, kimsenin dışlanmış veya ötekileştirilmiş hissetmeyeceği bir eğitim anlayışını ve sistemini inşa etmek için geliyoruz! AKP-MHP iktidarının eğitimi rıza üretme aracı, velileri ise “müşteri” haline getirdiği eğitim politikalarına karşı herkese anadilinde, parasız, eşit, özgürlükçü laik, nitelikli ve erişilebilir eğitim için buradayız!