• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Yeşil Sol Parti (YSP) - Eğitim ve Öğretim Vaatleri - 2023

Yeşil Sol Parti (YSP) - Eğitim ve Öğretim Vaatleri - 2023

Sosyal ve kültürel haklar için birlikte değştireceğiz. Özgürlükçü eğitim için buradayız, birlikte değiştireceğiz.

Tüm kimliklerin, kültürlerin, inançların, anadillerin özgür ve eşit olacağı, kimsenin dışlanmış veya ötekileştirilmiş hissetmeyeceği bir eğitim anlayışını ve sistemini inşa etmek için geliyoruz! AKP-MHP iktidarının eğitimi rıza üretme aracı, velileri ise “müşteri” haline getirdiği eğitim politikalarına karşı herkese anadilinde, parasız, eşit, özgürlükçü laik, nitelikli ve erişilebilir eğitim için buradayız!

Her öğrencinin anadilinde eğitim ve öğretim alma hakkını kullanmasını sağlayacağız.

Eğitimin her aşamasında, merkezi ve yerel bütçeden gerekli payın ayrılması ile hizmetlerin parasız sunulmasını sağlayacağız.

Eğitimde “fırsat eşitliği” yerine “hak temelli” politikalar uygulayacağız.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini müfredata ekleyeceğiz.

Afet esnası ve sonrasında yapılacaklara yönelik eğitimleri temel eğitimden itibaren zorunlu hale getireceğiz.

Eğitim sistemini bilimsel ve özgürlükçü laik anlayışa göre inşa edeceğiz.

AKP-MHP iktidarının kendi varlığının bir parçası olan ve kamusal kaynakları aktardığı tarikat ve cemaatlerin eğitim mekânlarına çocukları mahkûm etmeyeceğiz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu ders kapsamından çıkaracağız.

Engelli öğrenciler için güvenli, eşitlikçi ve erişimi kolay yapılar oluşturarak öğrenme süreçlerini kolaylaştırıcı yöntem ve uygulamalara ağırlık vereceğiz.

Tüm eğitim alanlarının su, ısınma, elektrik gibi temel ihtiyaçlarının sağlanmasında, atıklarının değerlendirilmesinde ve oyun alanları ile sınıfların yapılandırılmasında ekolojist bir yaklaşımı esas alacağız.

Tüm canlıların yaşam hakkını gözeten, ekolojist bilinçlenmeyi güçlendirecek eğitim programları hazırlayacağız.

Yeşil alanların ve oyun alanlarının zorunlu olduğu ekolojik okulların inşasına öncelik vereceğiz. 58  Okulları; kültürlerin, kimliklerin ve dillerin çokluğu ve çoğulluğu ile inşa edilen özgürleşme mekânlarına dönüştüreceğiz.

4+4+4 uygulamasına son vereceğiz.

Okullarda tüm kademelerde öğrencilere parasız yemek hizmeti vereceğiz.

Ulaşımın zorunlu olduğu yerlerde parasız servis hizmeti sağlayacağız.

Eğitim ve öğretim hizmetlerini yerinden ve yerelden hayata geçireceğiz.

Tüm mahallelerde çok dilli kreş ve anaokulları açarak kreşlerin 7/24 hizmet vermesini sağlayacağız.

Bilimsel, özerk, anadilinde, ekolojist, toplumcu ve demokratik üniversiteleri, üniversite bileşenleriyle birlikte inşa edeceğiz.

Üniversitelerin senato ve yönetim kurullarında öğrenci meclislerine yer ve oy hakkı vereceğiz.

Kentin sorunlarıyla ilgilenen, çözüm önerileri sunan, araştırmalar yapan ekolojist ve toplumcu üniversite anlayışını üniversite bileşenleriyle birlikte güçlendireceğiz.

Asimilasyona uğrayan dillerin yaşaması için üniversitelerde kürsüler açacağız. 

Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkânı ile yurt ve sosyal yaşam alanları sağlayacağız.

Türkiye’deki eğitimin her düzeyinde çoğulcu yapıyı içselleştiren insan haklarına ve demokratik ilkelere bağlı eğitim müfredatını esas alacağız.

OHAL KHK’leriyle işleri ve okulları ellerinden alınan eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin işlerine ve okullarına geri dönmelerini sağlayacağız.

Eğitim müfredatını tekçi, cinsiyetçi, merkezi, militarist, milliyetçi ve şoven içerikten arındırarak özgürlükçü laik, bilimsel ve demokratik bir niteliğe kavuşturacağız.

YÖK, Talim Terbiye, Milli Eğitim Şuraları gibi merkeziyetçi ve bürokratik kurulları kaldıracağız. Eğitime ilişkin karar mekanizmalarına eğitim bileşenlerinin tamamının, okul meclisleri, yerel eğitim meclisleri ve demokratik eğitim meclisleri yoluyla doğrudan katılımlarını sağlayacağız.

Öğretmenler arasında eşitsizlik, ayrımcılık ve hiyerarşiye neden olan Öğretmenlik Meslek Kanununu değiştireceğiz.

Öğretmen maaşlarının OECD ülkelerindeki ortalama ücretin altında olmamasını esas alacağız.

Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceğiz.

Öğretmen ihtiyacını belirlemek üzere kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar gerçekleştirerek, eğitim fakültelerini bu ihtiyaca göre yeniden yapılandıracağız.

Devlet okulları dışında çalışan özel sektör öğretmenlerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını kamuda çalışan eğitim emekçilerinin haklarıyla eşitleyeceğiz.

Kürtçe ve tüm anadillerinde ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceğiz.

“Yaşayan Diller ve Lehçeler” olarak yer alan seçmeli derslerin kapsamına Romanların dillerini (Romanes, Domari, Lomavren) ekleyeceğiz.

Örgün eğitim dışında kalan tüm yaygın eğitim ve yetişkin eğitimi süreçlerine erişimde ve yetişkinlere yönelik eğitim programının oluşturulmasında bilimi, 60 eşitliği ve çoğulluğu esas alacağız. 

Yetişkin eğitimi merkezlerinin ve ihtiyaçlarının oluşturulmasında yerelin taleplerini esas alacağız. Merkezlerin özellikle yoksullar, kadınlar, engelliler ve mülteciler gibi kesimler tarafından rahat ulaşımı için yaşam alanlarında inşa edilmesine öncelik vereceğiz.