• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • Rantçı değil toplumcu kamu yönetimi!

  Kamu yönetimini demokratikleştirmek, liyakat ilkesini belirleyici yapmak ve siyasi partilerin kadrolaşma alanı olmaktan çıkarmak için geliyoruz. Kanun Hükmünde Kararnameler ile yaratılan hak gasplarına ve kamuda ayrımcılığa son vermek için birlikte değiştireceğiz.

 • Barışçı bir dış politika için birlikte değiştireceğiz.

  Devletlerarası ilişkilerde insan haklarını yok sayan siyasete karşı halkların kazanımlarını esas alan dış politika için geliyoruz. İktidarın savaş ve çatışma politikalarına son vererek diplomasi ve müzakereye dayalı barışçı dış politikayı birlikte inşa edeceğiz.

 • Ekoloji, Enerji ve Afet

  Ekolojik toplumu inşa etmek için buradayız, birlikte değiştireceğiz.

 • Sosyal ve kültürel haklar için birlikte değştireceğiz. Özgürlükçü eğitim için buradayız, birlikte değiştireceğiz.

  Tüm kimliklerin, kültürlerin, inançların, anadillerin özgür ve eşit olacağı, kimsenin dışlanmış veya ötekileştirilmiş hissetmeyeceği bir eğitim anlayışını ve sistemini inşa etmek için geliyoruz! AKP-MHP iktidarının eğitimi rıza üretme aracı, velileri ise “müşteri” haline getirdiği eğitim politikalarına karşı herkese anadilinde, parasız, eşit, özgürlükçü laik, nitelikli ve erişilebilir eğitim için buradayız!

 • Demokratik ekonomi ile geniş toplumsal kesimlerin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, barınma sorunu gibi acil ihtiyaçlarına çözüm için buradayız! Halkın en acil sorunlarını çözmek için bir ayağı bu toplumda, savaşların, sömürünün olmadığı bir dünya idealine bağlı; diğer ayağı ise gelecek toplumda olan bir ekonomik geçiş programı ile Birlikte Değiştireceğiz. Sermaye yanlısı erkek egemen ittifakların ekonomi politikalarına karşı ekonomide 3. Yol’u inşa etmeye geliyoruz. Ekonomide eşitlik, karar alma süreçlerine katılım, sınıfsız, kadın özgürlükçü ve sömürüsüz bir toplum için geliyoruz… Enflasyon, İşsizlik, Yoksulluk ve Barınma Krizi ile Mücadele Edeceğiz

 • Temel hak ve özgürlükler

  Kadınlar için özgürlük ve eşitlik

  İktidarların estirdiği faşizme ve erkek egemenliğine karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı büyütmek için geliyoruz.
  Erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan erkek ittifaklarına karşı özgürlük, demokrasi, barış ve eşitlik için 3. Yol’da yürüyoruz. 

 • Tarafsız ve bağımsız yargının güvencelerini oluşturacağız!

  Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve demokratikleşmesi için yasal düzenlemeleri yapacağız.
  Yürütmenin ve/veya yasamanın yargı üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldıracağız.