• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • Faize dayalı kapitalist ekonomi modelinin terk edilmesi için,
  Vergi adaletinin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için,
  Denk bütçe kuralı ile kaynak israfının ve gereksiz harcamaların önüne geçilmesi için,

 • Ekonomi politikalarımızın büyümeyi hızlandırmak adına gerekli sermayeyi hızlı temin etmek için yoğun dış borçlanmaya odaklanılması ve dış kaynaklı sermayenin döviz getirisi olmayan ihracat dışı sektörlere ve özellikle alt yapı yatırımlarına kullanılması ödemeler dengesini bozmuş ve cari açık üreten büyüme modeli oluşmuştur. Böylece başlangıçta tercih olan yüksek faiz düşük kur politikası bir zaruret haline dönüşmüş ve ekonomiyi ağır borç ve borç faizi servisi altına sokmuştur.

 • Demokratik ekonomi ile geniş toplumsal kesimlerin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, barınma sorunu gibi acil ihtiyaçlarına çözüm için buradayız! Halkın en acil sorunlarını çözmek için bir ayağı bu toplumda, savaşların, sömürünün olmadığı bir dünya idealine bağlı; diğer ayağı ise gelecek toplumda olan bir ekonomik geçiş programı ile Birlikte Değiştireceğiz. Sermaye yanlısı erkek egemen ittifakların ekonomi politikalarına karşı ekonomide 3. Yol’u inşa etmeye geliyoruz. Ekonomide eşitlik, karar alma süreçlerine katılım, sınıfsız, kadın özgürlükçü ve sömürüsüz bir toplum için geliyoruz… Enflasyon, İşsizlik, Yoksulluk ve Barınma Krizi ile Mücadele Edeceğiz

 • Bu başlıkta İYİ Parti’nin ZENGİN VE İSTİKRARLI BİR TÜRKİYE başlığındaki vaatlerini yansıtmaktadır.

 • Zafer Partisi, ekonomide sürdürülemez plansız sözde kalkınmadan, Sürdürülebilir Planlı Kalkınmaya geçecek. Devlet Planlama Teşkilatını kurup, 12 yıllık kalkınma planları hazırlayacağız. AVM, beton, rant ekonomisinden, katma değeri yüksek üretim ekonomisine geçeceğiz. AVM’ler, rezidanslar yerine teknokentler, fabrikalar, özel sanayi bölgeleri inşa edeceğiz.

 • Bu başlıkta AK Parti’nin İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi başlığındaki vaatleri ele alınmıştır.

 • Temel Ekonomik Hedefler

  Yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma stratejisiyle ve yatırım, istihdam, verimlilik ve teknoloji eksenli bir dönüşümle Türkiye’yi ‘’Orta Gelir Tuzağı”ndan kurtarıp ‘’Yüksek Gelirli Ülkeler” arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getireceğiz.